65
מדינות

90%
זכאות לבגרות

27
בתי ספר

logo-white

2100
תלמידים

18,000
בוגרים

28
שנים לתוכנית נעלה

65
מדינות

90%
זכאות לבגרות

27
בתי ספר

logo-white

2100
תלמידים

18,000
בוגרים

28
שנים לתוכנית נעלה